Doelstellingen

De Stichting heeft als doel structurele hulp aan te bieden ter bevordering van het welzijn van minder bedeelde- en/of gehandicapte kinderen in Nepal.

 

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

 

1. Volledige financi√ęle ondersteuning van haar Dagopvang in de wijk Kapan in Kathmandu Nepal, voor meervoudig, dus mentaal zowel als lichamelijk, gehandicapte kinderen.

 

2. Financiële ondersteuning, voor wat betreft kosten levensonderhoud en opleidingen van kinderen van ons voormalig kindertehuis “Langtang Children Home” in Kathmandu, allen nu volwassen en zelfstandig wonend.

 

3. Financiële ondersteuning, geheel of op projectbasis, van bestaande, in Nepal gevestigde organisaties, specifiek gericht op de bevordering¬† van het welzijn van (meervoudig) gehandicapte kinderen.

 

4. Financiële ondersteuning van individuele situaties van (meervoudig) gehandicapte kinderen zoals, echter niet gelimiteerd tot, (I) medische zorg, (II) noodzakelijke aankopen ter verbetering van de leef/woonsituatie van het gehandicapte kind thuis.

 

© Langtang Children Home

Sponsor website M-Sphere-Webdesign